TINEKE FEIJEN


 

Het is een rode draad door mijn leven:
het organiseren van bijzondere bijeenkomsten.
Een zelfgemaakt toneelstuk voor de familie op oudejaarsavond, een tentoonstelling met werk van alle gasten voor het 25-jarig huwelijksfeest van mijn ouders, een ontmoeting tussen kinderen en ouderen.
 
ik heb er mijn werk van gemaakt.
Welzijnswerker, theatervormgever, consulent voor de amateurkunst, trainer.
 
Bij De Regisseuses komen alle ervaringen samen.
Plus de nodige levenswijsheid.
De kern is hetzelfde gebleven: ik schep (een) ruimte waarbinnen mensen zichzelf en anderen wezenlijk kunnen ontmoeten. Mijn kracht zit in de wisselwerking tussen vorm en inhoud. In een bijzondere manier van creatief denken. Mijn passie zit in wat het oplevert: mensen die open gaan - mensen die gezien worden.
 
 
CV
 
2018 - heden
Gastdocent Platform Levensverhalen
 
2018
Opgenomen in de poule van
procesbegeleiders LKCA
 
2017 - heden
Werkzaam voor SAARaanHUIS

2013
Diploma professioneel trainer TFC
 
2011-2013
Artistiek leider Theaterstroom
 
2011
 
Certificaat Inholland Academy: post HBO
coachen op ontwikkeling
 
 
2011
Certificaat Platform Levensverhalen:
begeleider vertelgroepen
 
2011
Certificaat Inholland Academy:
post HBO partners in community art
 
1991-2010
Consulent amateurkunst N-H
 
 
1990-2011
Theatervormgever
 
 
1990
Propedeuse cultuurwetenschappen
 
 
1978
Diploma sociaal cultureel werk HSA